Målgruppe
SKAT som fordringshaver + Brugere af B2B-gateway + Brugere af FTP-gateway + Brugere af Fordringshaverportalen
Overskrift
Skift af Modtag Fordring den 10.-16. december 2018
Beskrivelse

Kære Virksomhed/Systemleverandør

Vi nærmer os uge 50 og i forlængelse af informationen den 21. november gennemfører vi nu skiftet til den midlertidige løsning (Erstat Modtag Fordring). Skiftet sker efter samme køreplan som beskrevet tidligere (den 16. november). Vi har dog valgt her at gentage informationen fra sidst og desuden beskrive nogle forudsætninger, som kan påvirke enkelte fordringshavere.

 

Skiftet vedrører modtagelse af fordringer samt underretninger og kvitteringer i forbindelse med overdragelsen til Gældsstyrelsen. Dette gælder kun for de virksomheder, herunder medarbejdere som anvender EFI via EFIs system-til-system løsninger (FTP-GW eller B2B-GW).

 

 

Hvordan påvirker det jer.

Nedlukning og skift fra det nuværende Modtag Fordring i EFI medfører ikke tekniske eller andre ændringer til grænsefladen, og hvordan fordringer sendes til inddrivelse eller registreres til modregning. Skiftet sker alene på indersiden hos Gældsstyrelsen og er dermed usynlig for fordringshaverne og systemleverandørerne.

 

Infrastrukturen til Modtag Fordring er lukket hele uge 50, og alle fordringshavere er tidligere opfordres til at ”rydde op” forinden samt sikre, at fordringer er overdraget eller registreret, og kvitteringer er modtaget. Dette vil hjælpe til en bedre opstart efter uge 50 og sikre, at kvitteringer ikke bliver forsinket i mere end en uge efter fordringen er overdraget eller registreret.

 

Det er vigtigt at bemærke, at der på trods af den midlertidige lukning i uge 50 ikke mistes kvitteringer eller anden data. Der vil dog kunne opstå forsinkelser i tilgængeligheden. 

 

Der vil løbende blive informeret på Fordringshaverportalen under ”Nyt om EFI” og ”Driftsstatus”.

 

Processen

Der er gennemført en lang række test af den midlertidige løsning (Erstat Modtag Fordring) inkl. test med udvalgte systemleverandører. Testen afsluttes i uge 49, og søndag den 9. december 2018 lukkes den gamle grænseflade til EFI (Modtag Fordring). Dernæst skal der ske en konvertering af historiske kvitteringer og underretninger til Erstat Modtag Fordring samt test og en kontrolleret opstart med én fordringshaver. I forbindelsen med nedlukning af EFI i uge 50 vil følgende services ikke være tilgængelige:

  • MFFordringIndberet
  • MFKvitteringHent
  • MFUnderretSamlinghent
  • MFFordringTypeHent

 

Systemindberetterer der indberetter via HTTP vil ikke kunne etablere forbindelse til services i servicevinduet (uge 50)
Systemindberetterer der indberetter via FTPS vil ikke få svar fra servicekald i servicevinduet (uge 50)

Alt forventes klar lørdag den 15. december 2018, og der vil herefter være normal kommunikation.

 

Nedenstående tabel 1 giver en oversigt over forløbet mht. aktiviteter og kommunikation.

Dato

Handling

Før Uge 50

Fordringshavere er opfordret til at indsende fordringer og afhente kvitteringer i god tid inden der lukkes midnat, natten mellem lørdag og søndag den 9. december

Midnat mellem lørdag den 8. og søndag den 9. december

Nuværende Modtag Fordring lukkes og det er ikke længere muligt at indsende fordringer eller hente kvittering og underretninger. Selvbetjeningsportalen lukkes samtidig, så nu er det er ikke muligt for fordringshaver at tilgå status på fordringer mv.

Søndag den 10. december

Modtagne aktioner behandles og der dannes kvitteringer til fordringshavere. Der er fortsat lukket for ekstern kommunikation på både FTP og B2B og selvbetjeningsportalen er lukket.

Mandag den 11. december

Modtagne aktioner behandles fortsat og der gennemføres de kommende dage flytning af de seneste historiske kvitteringer og underretninger, samt en række test og afstemninger

Fordringshaverportalen åbnes igen tirsdag morgen.

Torsdag den 29 november

Alle kvitteringer og underretninger er flyttet, og der er gennemført test.

Der bliver lagt information ud om status på EFI driftsstatus, herunder mere præcis tidspunkt for åbning af adgangen til Erstat MF

Lørdag den 1. december

Erstat MF forventes at åbne igen, både FTP og B2B

Uge 51 og frem

Der forventes normal drift, men der kan forekomme mindre forsinkelser

Der kommunikeres løbende om status på portalen (EFI Information og EFI Driftsstatus)

Tabel 1: oversigt over det kommende forløb mht. aktiviteter og kommunikation

 

Ændringer i Erstat Modtag Fordring sammenlignet med den gamle løsning i EFI

  1. Validering af input og fejlstatus er genudviklet. På tros af omfattende test vil der formentlig kunne forekomme særlige situationer, hvor der svares med en anden fejlkode/beskrivelse end tidligere. Hvis dette giver anledning til udfordringer så kontaktes RIM af normale kanaler (Fordringshaver-IC).
  2. Blanke AKR numre modtages fortsat, men de går til manuel sagsbehandling for oprettelse og de kan først besvares på kvitteringen til fordringshaveren i løbet af januar 2019
  3. Vedlagte noter til en fordring eller transport modtages fortsat, men behandles ikke af RIMs sagsbehandlere konkret. Derfor skal fordringshaver eller rettighedshaver rette henvendelse til fordringshaverkontoret (Fordringshaver-IC@gaeldst.dk), hvis der er ekstra oplysninger som ønskes registreret vedrørende en fordring.

 

I er velkomne til at kontakte undertegnede, såfremt der skulle være spørgsmål i forbindelse med overgangen til Erstat Modtag Fordring.

 

Med venlig hilsen

Preben Thalund Madsen
Email: Preben.T.Madsen@skat.dk

 

Dags dato
06 Dec 2018 08:57
Gyldig til
21 Dec 2018 22:00
   

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter