Dato for udgivelse
17 Dec 2018 14:58
Til
Imprtører beskæftiget med import af stålprodukter
Sagsnummer
18-1899492
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

EU har den 19. juli 2018 indført midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter. Det betyder, at der skal betales 25% tillægstold ved angivelse til fri omsætning af disse produkter. Samtidig er der åbnet toldkontingenter, der giver mulighed for import af stålprodukter med nedsat toldsats.


Baggrund

Importen af stål til EU har været stigende de seneste år, og der er høj risiko for en yderligere stigning som følge af den amerikanske straftold, der blev indført den 1. juni 2018. Straftolden vil med stor sandsynlighed betyde en omdirigering af stål fra det amerikanske marked til det europæiske marked. Formålet med tillægstolden er at beskytte den europæiske stålproduktion, mens toldkontingenterne skal sikre adgang til tilstrækkelige mængder. Det betyder, at hvis det relevante toldkontingent er opbrugt, opkræves der en tillægstold på 25 %. Varer med oprindelse i Norge, Island og Lichtenstein er ikke omfattet af foranstaltningerne.  

Følg med i udviklingen på toldkontingenterne

Du kan altid slå gældende toldordninger op i Taric (Toldtariffen) på Tarif.skat.dk. Under "Taric" > "Toldordninger" > "Toldordninger for varekode" kan du indtaste varekode og oprindelsesland for at se aktuelle toldsatser og betingelser. Under "Taric" > "Toldkontingenter" kan du følge de enkelte toldkontingenter med kontingentnummer. For at få adgang til den lavere toldsats skal du som importør udfylde din toldangivelse på en bestemt måde for at få del i toldkontingenterne (kvoten) og dermed undgå at betale tillægstold.  

Vejledning: Sådan udfylder du toldangivelsen for at anmode om at få del i toldkontingentet

 • Rubrikker og koder, som er særlig vigtige:
 • Rubrik 33: Varekode: 10-cifret varekode
 • Rubrik 34: Oprindelsesland
 • Rubrik 36: Præference: kode 120
 • Rubrik 39: Kontingentnummer (6-cifret løbenummer, fx 098xxx)
 • Rubrik 44.2: Certifikattype og nummer: Type: Her skal du indsætte I004 for tilsynsdokument/importtilladelse og nummeret på tilladelsen. Er vægten lavere end 2500 kg, skal du ikke udfylde denne
 • Rubrik 44.3: Varebestemmelses: kode M (Tilsynsdokument). Er vægten lavere end 2500 kg, skal du ikke udfylde denne
 • Rubrik 44.4a: Præferencedokumentationstype: kode 0009
 • Rubrik 44.4.b: Præferencedokumentationsnummer: Her skriver du "INGEN DOK"

Har du glemt at anmode om kontingenttoldbehandling

Du kan søge om at få rettet din angivelse og dermed opnå toldgodtgørelse, så længe toldkontingentet ikke er opbrugt. Du laver nemmest din rettelse og anmodning direkte på skat.dk: https://skat.dk/skat.aspx?oid=704&ik_navn=breadcrum

Hvis du har brug for mere vejledning, kan du altid kontakte Toldvejledningen på 72 22 12 02.  

Lovgrundlag

EU’s forordning af 17. juli 2018 om indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter kan du se, hvilke varer og lande der er omfattet af toldkontingentet:

 • Bilag I: omhandler de berørte varer med varekoder (KN-koder)
 • Bilag IV: liste over varer med oprindelse i udviklingslande, som de midlertidige foranstaltninger gælder for
 • Bilag V: toldkontingenter (kontingentnumre)

Link til forordning: Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2018/1013 af 17. juli 2018 om indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013&from=EN

Senest ændret ved: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:286:FULL&from=DA