Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens beføjelser efter kildeskatteloven til kontrol, herunder om arbejdsgiverkontrol og indeholdelsespligt, samt andre kontrolbestemmelser i kidldeksatteloven og andre forskellige afgiftslove etc. Se KSL § 86, xog KSL § 86 A § 86 B og § 86 C, som ændret ved lov nr. 1430 af 5. december 2018 og lov nr. 810 af 9. juni 2020x.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrolbeføjelser (afsnit A.C.2.2.1)
  • Pålæg om at føre logbog (afsnit A.C.2.2.2)
  • xPålæg om at anvende et lønservicebureau (afsnit A.C.2.2.3)x
  • xVideregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig (afsnit A.C.2.2.4)x