Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke fysiske personer, der er undtaget for oplysningspligten.

Afsnittet indeholder:

  • Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets udløb (A.C.2.1.2.1.3.1.1)
  • Visse personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2 (A.C.2.1.2.1.3.1.2)
  • Personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, når de pågældende alene beskattes efter SØBL § 9, stk. 1, jf. dog stk. 2. (A.C.2.1.2.1.3.1.3)