Dato for udgivelse
11 Jan 2019 12:05
Til
Importører af varer fra 3. lande (lande udenfor EU´s toldområde)
Sagsnummer
18-0046116
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

EU har offentliggjort ændringer til toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2019


 

Toldkontingenter og toldsuspensioner, der er gældende fra 1. januar 2019 er offentliggjort i EU-tidende L 331/4 af 28. december 2018

 

  • RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/2070 af 20. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU- toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter.
  • RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/2069 af 20. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter.