Dato for udgivelse
11 Jan 2019 15:48
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0012009
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Der er offentliggjort nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN.


Kommissionen har den 17. december 2018 vedtaget følgende gennemførelsesforordning om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning nr. 2018/2041 vedr. kabelkonnektorer (hanstik eller hunstik) under KN-kode 8536 69 90.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 327 af 21. december 2018 med ikrafttræden pr. 10. januar 2019.

 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til KN:

  • Position 9406 vedr. præfabrikerede bygninger, såkaldte ”polytunneler”. Teksten er offentliggjort i EU-tidende C 466 af 28. december 2018.

  • KN-kode 7307 19 90 vedr. fittings af støbejern med kuglegrafit. Teksten er offentliggjort i EU-tidende C 2 af 4. januar 2019.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de Forklarende Bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter