Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Storbritanniens udtrædelse af EU er udskudt til senest den 31. januar 2020, med mindre den britiske regering og EU bliver enige om en udtrædelsesaftale inden da.

I tilfælde af udtrædelsesaftale
Hvis der bliver indgået en aftale, vil Storbritannien træde ud af EU til den 1. i efterfølgende måned. Derefter vil der være en overgangsperiode indtil 31. december 2020, hvor reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien vil være uændret.

I tilfælde af ingen udtrædelsesaftale
Hvis der ikke bliver indgået en udtrædelsesaftale, skal virksomheder fra den 1. februar 2020 følge de helt generelle regler for tredjelande (lande uden for EU) ved handel med Storbritannien. Det kan få stor betydning for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, og det kan kræve forberedelse inden den 1. februar 2020.

Læs mere her på siden.

Køb fra Storbritannien

Der er særlige regler for told, moms og punktafgifter, når du køber varer og ydelser i lande uden for EU.

Læs mere om køb af varer og ydelser fra Storbritannien (import)

Salg til Storbritannien

Der er særlige regler for told, moms og punktafgifter, når du sælger varer og ydelser til lande uden for EU.

Læs mere om salg af varer og ydelser til Storbritannien (eksport)

Momsrefusion

Hvis din virksomhed er registreret for moms og har udgifter i Storbritannien i forbindelse med din virksomheds momspligtige aktiviteter, kan du søge om at få moms tilbage (momsrefusion) for en række af udgifterne. Reglerne for momsrefusion ændrer sig efter et "no deal"-Brexit.

Læs mere om momsrefusion efter Brexit

Har du medarbejdere fra Storbritannien?

Britiske statsborgere skal som udgangspunkt have en opholds- og arbejdstilladelse, hvis de vil arbejde i Danmark efter et "no deal"-Brexit.

Læs mere om medarbejdere fra Storbritannien

Mere om Brexit

Udenrigsministeriet har lavet en side, der samler en masse relevante oplysninger om Brexit - ud over informationer om told og skat.

Se Udenrigsministeriets temasider om Brexit

På virk.dk kan du finde en tjekliste til at blive klar til Brexit.

Få hjælp med Brexit-tjeklisten

EU-Kommissionen har også udarbejdet en række informationer om virksomheders told-, skatte-, afgifts- og momsforhold efter Brexit.

Læs EU's guide til "no deal"-Brexit

Digital folder om Brexit

Skattestyrelsen og Toldstyrelsen har lavet en folder om Brexit, som er lige til at printe og bruge i din virksomhed. Folderen indeholder de mest relevante oplysninger om virksomheders told-, skatte-, afgifts- og momsforhold.

Se og print den digitale folder om Brexit

Har du spørgsmål om handel med Storbritannien efter Brexit, kan du ringe til Toldstyrelsen og Skattestyrelsen på følgende numre:

Har du spørgsmål om told?


Har du spørgsmål om moms?


Har du spørgsmål om momsrefusion? Ring direkte til 72 38 04 40.


Har du spørgsmål om punktafgifter?