Dato for udgivelse
23 Apr 2019 14:19
Til
Virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
19-99999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

23. april 2019 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret.

Der tilføjes funktionalitet der er nødvendig for at kunne håndtere beregninger af brændstofforbrug til afgiftsberegning efter WLTP målemetode. Både fremadrettet, og for at kunne lave omberegninger for allerede indregistrerede køretøjer omfattet af WLTP målemetoden.

Der laves ændringer, så genopbyggede køretøjer bliver undtaget fra nye regler om brændstoftillæg fra 3 okt 2017. Omberegninger for allerede indregistrerede køretøjer påbegyndes af Motorstyrelsen.

Herudover laves der en række rettelser til afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og fejl vedr. leasingkøretøjer i relation til L4

Opdateringerne foretages i perioden 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen vil det fremgå her:

Driftslog - Motorregistret


Reglerne for opgørelse af brændstofforbrug til afgiftsberegning ud fra nye målemetoder (WLTP)

Motorregistret opdateres med nye felter der er nødvendige for at kunne håndtere beregning af brændstofforbrug til afgiftsberegninger, afhængig af brændstoftype og målenorm, herunder også NEDC2 og WLTP. Motorstyrelsen informerede om lovændringen pr. 14. september 2018 i Nyhedsbrev til virksomheder 18. sep 2018 - Ny metode til fastsættelse af brændstofforbruget for biler

Oprettelsen af de nye felter blev varslet i Nyhedsbrev til virksomheder 28. sep 2018 - Varsel af ændring i Motorregistret - Nye brændstofforbrugsmålinger (WLTP)

Felterne bliver fremover anvendt når nye køretøjer oprettes i Motorregistret via importør registreringer, og skal også udfyldes når køretøjer oprettes i Motorregistret via synssteder.

Forbrug indberettes fremover i l/100 km, samme forbrugsenhed som fremgår af CoC dokumenter. Motorregistret omregner selv samlet brændstofforbrug til NEDC norm med forbrugsenhed km/l, der er forbrugsenheden der anvendes til alle afgiftsberegninger.

Mulighed for at foretage omberegninger

Med etableringen af de nye felter bliver det også muligt at foretage omberegninger af køretøjer omfattet af omberegningsreglerne efter loven, disse er også beskrevet i ovennævnte Nyhedsbrev til virksomheder 18. sep 2018
Der udsendes særskilt Nyhedsbrev med status på omberegninger.

Undtagelse for genopbyggede biler fra nye regler om brændstoftillæg

Motorregistret er ændret, så tidligere dansk afgiftsberigtigede genopbyggede køretøjer (Tidligere totalskadede og Mistet ID) fremover bliver undtaget fra de nye regler om brændstofforbrug.
Motorstyrelsen informerede om lovændringen i Nyhedsbrev til virksomheder 17 dec 2018 - L 29 A Forslag til lov om ændring af bl.a. registreringsloven, registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven er vedtaget

Det er kun Motorstyrelsen der må og kan lave værdifastsættelse og afgiftsberegning på disse køretøjer. Der er oprettet særskilte anmeldelsesårsager der sikrer korrekt afgiftsberegning, og beregning af brændstoftillæg/-fradrag.

Motorstyrelsen påbegynder omberegning af køretøjer omfattet af lovændringen der er afgiftsberigtigede i perioden 3. okt 2017 frem til nu.

Sammenhængende leasingaftaler

Porcessen for genberegning af leasingaftaler betyder, at leasingaftalen opdeles i to, og at der kan opstå et tidsmæssigt ”hul” mellem de to aftaler. Det har givet problemer, hvis der forsøges gennemført andre processer i denne mellemperiode.

Der er nu lavet en ændring, så begge leasingaftaler er aktive samtidig, hvilket eliminerer de fleste af disse problemer.