Dato for udgivelse
02 May 2019 09:00
Til
Virksomheder og personer beskæftiget med registreringsafgift og brændstofforbrugsafgift af motorkøretøjer mv.
Sagsnummer
18-1338761
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Nyhedsbrevet giver en status på omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift for køretøjer indregistreret før 14. september 2018, hvor brændstofforbruget er fastsat efter den nye WLTP-metode for køretøjer.


Reglerne for fastsættelse af brændstofforbruget for visse biler efter brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift) og registreringsafgiftsloven blev ændret ved lov 1130 af 11. september 2018.

Ændringerne har udspring i, at WLTP-metoden (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) erstatter NEDC-metoden (New European Driving Cycle).

Se også Motorstyrelsens nyhedsbrev af 18. september 2018, hvor lovændringen er nærmere beskrevet.

Omberegning af WLTP og NEDC2 værdier til NEDC-værdier ved beregning af registreringsafgift og grøn ejerafgift, for køretøjer indregistreret før 14. september 2018

Lovændringerne havde virkning fra 14. september 2018, men kan også have betydning for biler, der er indregistreret før denne dato, der så skal omberegnes.

Er din bil omfattet af omberegning?

Kun køretøjer typegodkendt efter 1. september 2017, og hvor der ved indregistrering før 14. september 2018 er registreret et WLTP eller NEDC2 forbrugstal, er omfattet af omberegningerne.

Hvordan omberegningerne skal foregå, og hvem, der skal have penge tilbage, afhænger af, hvornår køretøjet er indregistreret første gang.

Hvornår sker omberegning

Sagsbehandlingen med omberegninger påbegyndes nu.

Hvordan sker omberegning

Køretøjer oprettet i Motorregistret via importør (Typisk for køretøjer købt via mærke-forhandler)
Køretøjer, der er oprettet i Motorregistret med forbrugstal der skal omberegnes, har forhandlerne givet Motorstyrelsen besked om.  Omberegningerne kommer til at ske systemmæssigt.

Private, der er i tvivl om, hvorvidt deres køretøj er omfattet af indberetningen fra forhandleren, bedes kontakte forhandleren for afklaring af dette.

Køretøjer oprettet i Motorregistret via synshal (F.eks. parallelimporterede, brugte eller specialindrettede/-opbyggede køretøjer)
Køretøjer, der er oprettet via en synshal, har Motorstyrelsen ikke oplysningerne om metoden for opgørelsen af brændstofforbruget, og hvorvidt der skal ske en omberegning. Derfor skal denne dokumentation indsendes til Motorstyrelsen.
Dokumentationen kan være:

  • erklæring fra bilfabrikant eller dennes repræsentant
  • rapport fra en prøvningsinstans
  • CoC -dokument for færdigbygget køretøj, eller
  • dataerklæring for færdig bygget køretøj (skal være dataerklæringsversion inkl. WLTP-tal).

Dokumentationen kan vedhæftes ved skriftlig kontakt til Motorstyrelsen via Log in med Tast-Selv-kode eller Nem-Id her: Kontakt - Registreringsafgift

Kunder, der allerede har indsendt materiale, og har fået kvittering fra Motorstyrelsen, vil blive kontaktet hvis sagsbehandlingen giver anledning til det.

Hvem udbetales reguleringen til

Grøn ejerafgift
For køretøjer indregistreret inden 1. juli 2018 sker en eventuel tilbagebetaling efter brændstofforbrugsafgiftsloven til den, der er registreret som ejer af bilen pr. 1. juli 2018.

For køretøjer indregistreret i perioden 1. juli 2018 - 13. september 2018 sker en eventuel tilbagebetaling efter brændstofforbrugsafgiftsloven til den, der er blevet opkrævet afgiften.

Registreringsafgift
En eventuel overskydende registreringsafgift udbetales direkte til den, der har betalt registreringsafgiften. Dette vil typisk være forhandleren.