Dato for udgivelse
28 Mar 2019 11:21
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af toldtarifposition


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
15.02.2019
8708 70 10 15-85 Ændres til:
8708 70 10 - - Til industriel samling af:
Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under underpos. 8701 10;
Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;
Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705
:
- - - Aluminiumshjul med eller uden tilbehør og med eller uden dæk:
15 - - - - Forsynet med pneumatiske dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121 3%
50 - - - - I andre tilfælde 3%
- - - I andre tilfælde:
- - - -  Hjul af stål, også med tilbehør, også udstyret med dæk, til industriel samling af:
køretøjer henhørende under pos. 8703,
køretøjer henhørende under pos. 8704, enten med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidiesel- motor), med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder,
køretøjer henhørende under pos. 8705
:
80      - - - - - Forsynet med pneumatiske dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121 3%
85 - - - - - I andre tilfælde 3%
- - - - I andre tilfælde:
92 - - - - - Forsynet med pneumatiske dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121 3%
95 - - - - - I andre tilfælde 3%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2019) som forventes udsendt ultimo juni 2019.