Afsnittet om betaling og dækningsrækkefølge er under udarbejdelse og forventes færdig til DJV 2021-1