Dato for udgivelse
29 Apr 2019 10:30
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af toldtarifposition


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
10.06.2017
1604 14 31 00     Udgår og erstattes af:
1604 14 31 - - - - - I vegetabilsk olie:
10 - - - - - - Filet (såkaldte "loins") 24%
90 - - - - - - Andre varer 24%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2019) som forventes udsendt ultimo juni 2019.