Dato for udgivelse
02 May 2019 17:12
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0377592
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Der er offentliggjort 8 nye tariferingsforordninger


Kommissionen har den 9. april 2018 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning 2019/612 vedr. gardin og tårn af tekstil til en højseng under KN-kode 6304 92 00.
  • Forordning 2019/613 vedr. møtrikker til hydraulisk tætning under KN-kode 7318 16 39.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 105 af 16. april 2019 og træder i kraft den 6. maj 2019.

 

Kommissionen har endvidere den 15. april 2018 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning 2019/643 vedr. kabelholdere under KN-kode 8302 42 00.
  • Forordning 2019/644 vedr. væskehåndteringsmaskine under KN-kode 8479 89 97.
  • Forordning 2019/645 vedr. tekstillommer til en højseng under KN-kode 6307 90 98.
  • Forordning 2019/646 vedr. bæltekæder af stål under KN-kode 8431 49 20.
  • Forordning 2019/647 vedr. soundbar med USB-stik under KN-kode 8519 81 45.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 110 af 25. april 2019 og træder i kraft den 20. maj 2019.

 

Endelig har Kommissionen den 15. april 2019 vedtaget gennemførelsesforordning 2019/648 om ophævelse af gennemførelsesforordning nr. 113/2014 vedr. kameraer. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 110 af 25. april 2019 og trådte i kraft den 26. april 2019.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de Forklarende Bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter