Dato for udgivelse
02 May 2019 17:12
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0377592
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Der er offentliggjort 8 nye tariferingsforordninger


Kommissionen har den 9. april 2018 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning 2019/612 vedr. gardin og tårn af tekstil til en højseng under KN-kode 6304 92 00.
  • Forordning 2019/613 vedr. møtrikker til hydraulisk tætning under KN-kode 7318 16 39.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 105 af 16. april 2019 og træder i kraft den 6. maj 2019.

 

Kommissionen har endvidere den 15. april 2018 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning 2019/643 vedr. kabelholdere under KN-kode 8302 42 00.
  • Forordning 2019/644 vedr. væskehåndteringsmaskine under KN-kode 8479 89 97.
  • Forordning 2019/645 vedr. tekstillommer til en højseng under KN-kode 6307 90 98.
  • Forordning 2019/646 vedr. bæltekæder af stål under KN-kode 8431 49 20.
  • Forordning 2019/647 vedr. soundbar med USB-stik under KN-kode 8519 81 45.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 110 af 25. april 2019 og træder i kraft den 20. maj 2019.

 

Endelig har Kommissionen den 15. april 2019 vedtaget gennemførelsesforordning 2019/648 om ophævelse af gennemførelsesforordning nr. 113/2014 vedr. kameraer. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 110 af 25. april 2019 og trådte i kraft den 26. april 2019.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de Forklarende Bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret