Dato for udgivelse
03 May 2019 13:17
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0094593
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/688 offentliggjort i EU-tidende L 116 af 3. maj 2019 indført en endelig udligningstold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale (toldtariffens pos. 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 og 7226 99 70 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2019/688.

Forordningen træder i kraft den 4. maj 2019.