Dato for udgivelse
13 May 2019 12:04
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
15-0069537
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Kommissionen har opdateret oversigten (Matrix) over anvendelsen af diagonal kumulation


Kommissionen har opdateret oversigten (Matrix) over anvendelsen af diagonal kumulation i henhold til den regionale konvention om Pan-Euro-Middelhavsregler (PEM-Konventionen) for præferenceoprindelse. Matrixen er opdateret med Ukraine, som er kontraherende part og kan anvende kumulation i henhold til konventionen. Du kan læse om de nærmere omstændigheder i meddelelsen her.

Derudover kan du læse mere om PEM-konventionen på Kommissionens hjemmeside her.