Dato for udgivelse
28 May 2019 15:04
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0328776
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Der er offentliggjort nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN.


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning 2019/705 vedr. snurretop af plast med affyrer og udløsersnor under KN-kode 9503 00 95. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 120 af 8. maj 2019 og træder i kraft den 28. maj 2019.

  • Forordning 2019/822 vedr. skruepæl under KN-kode 7308 90 59. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 134 af 22. maj 2019 og træder i kraft den 11. juni 2019.

  • Forordning 2019/823 vedr. vare af menneskehår ("hair extension") under KN-kode 6704 20 00. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 134 af 22. maj 2019 og træder i kraft den 11. juni 2019.

  • Forordning 2019/830 vedr. mobilcover/etui af flere materialer under KN-kode 3926 90 97. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 137 af 23. maj 2019 og træder i kraft den 12. juni 2019.

 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til KN:

  • KN-kode 7018 20 00 vedr. mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder.

  • KN-kode 7019 39 00 vedr. fleraksede stoffer af glasfiber.

  • KN-kode 8205 40 00 vedr. sæt af en skruetrækker (uden spids) og udskiftelige skær og klinger til skruetrækkere, i pakninger til detailsalg.

  • KN-kode 8544 70 00 vedr. kabler af optiske fibre.

Teksten vedr. skrivemapper er offentliggjort i EU-tidende C 157 af 8. maj 2019. De 4 sidstnævnte tekster er offentliggjort i EU-tidende C 179 af 24. maj 2019.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter