Titel
ICS og Manifest
Beskrivelse

Manifest - Overfør MIG til MIO bevillingsdropdown har ikke type 406

Som ved tidligere dropdown-fejl, skriv koden på bevillingen (406) i andet felt og ignorer fejlbeskeden. Den fortæller blot, at koden ikke er i dropdown-listen. MIOen vil komme til at stå med korrekt bevilling efterfølgende.   INC000000561836

English - Manifest - Convert MIG to MIO bevilling (permission) dropdown box does not show type 406

As with earlier drop-down errors, write the bevilling-type code (406) in the secondary field beside the dropdown box and ignore the error message. The error only means that the code is not found in the dropdown list. The MIO will show the correct bevilling type afterwards.   

Dags dato
06 Jun 2019 14:31
Status
Driftsproblem