Dato for udgivelse
07 Jun 2019 10:51
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0465476
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Nye tariferingsforordninger for position 2106, 2208, 3926, 6306, 6307 og 8536


Kommissionen har den 3. juni 2019 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning 2019/923 vedr. henholdsvis en drikkevare fremstillet på basis af gæret æblesaft under KN-kode 2208 90 69 og en alkoholholdig væske fremstillet ved gæring af sukkerroeekstrakt under KN-kode 2208 90 99.

  • Forordning 2019/921 vedr. fødevare (kosttilskud) i tabletform, hvor det virksomme stof er »SAMe« under KN-kode 2106 90 92.

  • Forordning 2019/922 vedr. fødevare (kosttilskud) i form af granulat i løs vægt under KN-kode 2106 90 92.

  • Forordning 2019/924 vedr. fiberboks, som er udstyret med forbindelsesdele under KN-kode 8536 70 00.

  • Forordning 2019/925 vedr. et såkaldt »aktivitetsbælte« af trikotagestof under KN-kode 6307 90 10.

  • Forordning 2019/926 vedr. camping-/strandmåtte under KN-kode 6306 90 00.

  • Forordning 2019/927 vedr. kurv fremstillet af vævet papirsnor under KN-kode 6307 90 98.

  • Forordning 2019/928 vedr. fiberboks, ikke udstyret med forbindelsesdele under KN-kode 3926 90 97.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 105 af 6. juni 2019 og træder i kraft den 26. juni 2019.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for tariferingsforordningen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter