Felter under kontodetaljer:

BankRegistreringsnummer
Pengeinstitutter skal udfylde feltet med registreringsnummer.
Ved oplysning om registreringsnummer viser vi i TastSelv Skatteoplysninger filial pr. konto. 

Hvis registreringsnummer er oplyst, skal IBAN nummer også oplyses.

BankKontoIBANNummer (International Bank Account Number)
Pengeinstitutter skal udfylde feltet med IBAN nummer.

Hvis IBAN nummer er oplyst, skal registreringsnummer også oplyses.

IndlånKontoNummer
Feltet udfyldes med kontonummer, sagsnummer eller anden form for nummerering, som den indberetningspligtige har oprettet kontoen på.

Kontonummer fremgår på Skatteoplysninger på TastSelv.

KontoStartDato
Feltet udfyldes med datoen for kontoens oprettelse.

Hvis en børneopsparingskonto eller en selvpensioneringskonto overføres fra en anden bank, er det stadig den oprindelige dato for oprettelse af børneopsparingen eller selvpensioneringen, der skal oplyses.

På gamle konti kan der være usikkerhed om startdatoen.
Er dato for kontoens oprettelse ukendt, brug "1900-01-01".
Så ved vi, at der er tale om en ukendt dato.

Når en konto skifter fra Udlån til Indlån og kontonummeret er uændret, skal den oprindelige opstartsdato for kontoen indberettes.

Når en konto genåbnes, er det vigtigt, at den indberettes med samme KontoID, IndlånKontoNummer og KontoStartDato. Se mere i afsnit 0.2.

KontoOphørDato
Feltet udfyldes med den dato kontoen blev gjort op.

Når kontoen er registeret ophørt hos jer, anser vi kontoen for endeligt ophørt.
Der skal ikke efterfølgende ske indberetning om kontoen, selv om der sker indskud eller hævninger efter kontoen er lukket.  

Når en konto skifter fra Indlån til Udlån og kontonummeret er uændret, betragtes kontoen ikke for ophørt. Der skal derfor ikke indberettes ”ophørsdato” i Indlån.

Når en konto genåbnes, er det vigtigt, at den indberettes med samme KontoID, IndlånKontoNummer og KontoStartDato. Se mere i afsnit 0.2.

KontoValutaKode 
Feltet udfyldes med den valutaenhed, som kontoen er ført i. Hvilke valutakoder der kan anvendes fremgår af liste over valutakoder i rentehjælpeliste under årsbrevet 2019

Feltet er obligatorisk fra 2019.

IndlånKontoInddragelseSpærringDato
Feltet udfyldes med spærringsdatoen, som altid vil være 20xx-12-31 i det år, hvor den spærres i forbindelse med inddragelse af uidentificerede konti.
xFeltet skal kun medtages, hvis alle kontohavere på en konto ikke kan identificeres. Skattestyrelsen vil først for 2020 anmode om en spærring af konti, hvor kontohaver/kontohavere ikke kan identificeres.

For 2019 er det frivilligt at indberette om konti, hvor kontohaver/kontohavere ikke kan identificeres. Såfremt feltet indberettes med en spærringsdato 2019-12-31 er konsekvensen dog, at kontoen anses for spærret efter reglerne i skatteindberetningslovens § 53. Kontoen skal være spærret for hævninger.

Der udgives i 2020 en særskilt vejledning vedrørende spærring og inddragelse af konti og depoter.x