Fejlrettelse
Hvis der for eksempel konstateres indberetning af for stort eller for lille beløb eller indberetning på forkert person, skal der foretages rettelsesindberetning.

Konstateres der fejl i de indberettede oplysninger, vil fejlbehæftede indberetning indsendt via FTPs Gateway får i fejlsvar tilbage via Gatewayen.

Konstateres der fejl i de indberettede oplysninger, ved indberetning indsendt via Skattestyrelsens Excel-skabelon, vil eKapital kontakte jer.

Er det indsendte materiale fejlbehæftet, således at maskinel behandling ikke kan foretages på tilfredsstillende måde, kan Skattestyrelsen afvise materialet og forlange genindberetning.

Denne kvalitetskontrol udføres pr. start-/slutindivid, dvs. pr.fil. Er der flere oplysningspligtige, kan indberetningerne (med henblik på at begrænse en omlevering) eventuelt indsendes på flere filer med hver sit start-/slutindivid.

Genindberetning af afviste indberetninger kan foretages via samme indberetningskanel som den ordinære indberetning.
Rettelser skal indsendes snarest og senest 14 dage efter modtagelse af oplysning om fejl.

Rettelsesprocedurer for gennemgående fejl eller ved maskinel fejlrettelse kan aftales med Skattestyrelsen. Kontakt os på 72 38 02 10 eller skriv til eKapital@sktst.dk.

Der er ikke nogen forældelsesfrist for, hvor længe I skal rette fejlindberetninger for gamle år.
Hvis I konstaterer en fejlindberetning for et gammelt indkomstår skal I kontakte eKapital på ekapital@sktst.dk eller tlf. 72 38 02 10 for at få en aftale om hvordan der skal/kan rettes