Dato for offentliggørelse
22 Oct 2019 11:36
Serienummer
S nr.
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af vederlag i form af aktier, erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter samt erhvervelse af egne aktier mv. for indkomståret 2019.

Indberetningspligterne følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Vejledningen gælder for selskaber:

  • der yder vederlag i form af aktier, som er omfattet af ligningslovens § 7P eller ►§ 16◄.
  • over for hvilke købe- eller tegningsretter gøres gældende og er omfattet af ligningslovens §§ 7P, ►16 eller 28◄.
  • der erhverver (tilbagekøber) egne aktier.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslovens § 8 om tildeling af aktier samt erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter og skatteindberetningslovens § 28 om erhvervelser af egne aktier. 

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, kapitel 2 om indberetningspligter mv. efter skatteindberetningsloven en med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for indkomståret 2019, version 1.0.  
Vejledningen er målrettet selskaber og deres rådgiver, revisor mv.

ISBN-nummer
978-87-417-0802-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen