Dato for offentliggørelse
31 Oct 2019 16:00
Serienummer
S nr. 54
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af finansielle kontrakter og strukturerede fordringer, der er omfattet af kursgevinstlovens § 29 for indkomståret 2019. Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1536 af 19 december 2017 med senere ændringer)

Indberetningen om finansielle kontrakter mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 18, stk. 1 om beholdning af strukturerede produkter og § 19, stk. 2 om erhvervelser og afståelser, samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0805-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen