Dato for offentliggørelse
21 Sep 2020 14:14
Serienummer
S nr. 54
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af finansielle kontrakter og strukturerede fordringer, der er omfattet af kursgevinstlovens § 29 for indkomståret 2020. Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1536 af 19 december 2017 med senere ændringer)

Indberetningen om finansielle kontrakter mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 18, stk. 1 om beholdning af strukturerede produkter og § 19, stk. 2 om erhvervelser og afståelser, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0888-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen