Dato for offentliggørelse
12 Feb 2021 12:50
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om indberetning af finansielle konti, som ejes af personer (fysiske personer og enheder), der er skattepligtige til USA. 

Vejledningen gælder for finansielle institutter der er indberetningspligtige efter FATCA-bekendtgørelsen nr. 769 af 25. juni 2014 med senere ændringer

Skattestyrelsens indberetningsløsning er bygget, så den følger de amerikanske skattemyndigheders FATCA xml user guide. Indberetninger til Skattestyrelsens FATCA-system, skal derfor følge både nærværende vejledning og FATCA User guiden.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledningen er bygget op efter samme struktur som de øvrige vejledninger på eKapital området.

Vejledningens afsnit 1 er målrettet personer, som har ansvaret for de forretningsmæssige processer. De øvrige afsnit er målrettet personer, med ansvaret for den tekniske del af indberetningen.

I vejledningens bilag 1 finder I XML Userguides og fejlkoder.

Der er mulighed for at søge i vejledningen. Læs mere i afsnit 0

ISBN-nummer
978-87-417-0952-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen