Dato for udgivelse
01 Jul 2019 09:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Jul 2019 12:13
SKM-nummer
SKM2019.342.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0457405
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Emballageafgift, pant
Resumé

Styresignalet ophæver SKM2010.379.SKAT, som ikke er aktuel længere.

Hjemmel

Emballageafgiftsloven
Pantbekendtgørelsen

Reference(r)

Pantbekendtgørelsen

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit E.A.7.1.

Redaktionelle noter

Styresignalet ophæver SKM2010.379.SKAT


1. Sammenfatning

Dette styresignal ophæver SKM2010.379.SKAT med virkning fra 01.07.2019. SKM2010.379.SKAT afgrænsede hvilke forskellige drikkevarer med indhold af frugt eller grøntsager, der var omfattet af pant- og retursystemet. Det fremgår at juice og koncentreret saft ikke er omfattet af pantbekendtgørelsen, mens færdigblandede drikkevarer med indhold af frugt og grøntsager er omfattet. Denne sondring er indtil 01.07.2019 relevant i forhold til bestemmelse af satsen for emballageafgiften for emballager indeholdende disse drikkevarer.

Bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer er trådt i kraft 1. juli 2019. Herefter er også juice og koncentreret saft omfattet af pant- og retursystemet, jf. bekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 6 og nr. 7. Derfor er afgrænsningen i SKM2010.379.SKAT ikke længere aktuel

2. Gyldighed

Dette styresignal træder i kraft ved offentliggørelsen på Skattestyrelsens hjemmeside, og det bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen.