Dato for udgivelse
14 Aug 2019 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Aug 2019 15:16
SKM-nummer
SKM2019.392.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0596232
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Kapitalafkastsatsen, rentekorrektionssatsen
Resumé

Kapitalafkastsatsen for 2019 er 0 pct. Rentekorrektionssatsen for 2019 er 3 pct.

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 9
Virksomhedsskatteloven § 9a, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.C.5.3.1.2.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.C.5.2.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.C.5.2.9.4

Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2019 til 0 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Skattestyrelsen har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2019 til 3 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9a.