Dato for udgivelse
10 Sep 2019 08:52
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0076151
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af visse forordninger om indførelse af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger over for visse stålprodukter omfattet af beskyttelsesforanstaltninger.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1382 offentliggjort i EU-tidende L 227 af 3. september 2019 ændret visse forordninger om indførelse af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger over for visse stålprodukter omfattet af beskyttelsesforanstaltninger.

1. Når den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159 ( beskyttelsestold på stål), finder anvendelse på de varekategorier, som er opført i bilag 1 til forordning (EU) 2019/159, og overstiger det tilsvarende værdiniveau for den antidumping-/antisubsidietold, som er opført i bilag 2, opkræves kun den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159

2. I den periode, hvor stk. 1 finder anvendelse, suspenderes opkrævningen af den told, der er pålagt i henhold til de forordninger, som er opført i bilag 1.B til denne forordning.

3. Når den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159, finder anvendelse på de varekategorier, som er opført i bilag 1 til forordning (EU) 2019/159, og er fastsat på et niveau, der er lavere end det tilsvarende værdiniveau for den antidumping-/antisubsidietold, som er opført i bilag 2, opkræves den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159, i tillæg til forskellen mellem nævnte told og det højeste tilsvarende værdiniveau for den antidumping-/antisubsidietold, som er opført i bilag 2.

4. Den del af antidumping-/antisubsidietoldbeløbet, der ikke opkræves i henhold til stk. 2, suspenderes.

5. De suspensioner, der er omhandlet i stk. 2 og 4, begrænses i tid til anvendelsesperioden for den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159.

For så vidt angår ændring af visse forordninger henvises til teksten i (EU) 2019/1382.

Forordningen trådte i kraft den 4. september 2019.