Dato for udgivelse
19 Sep 2019 14:38
Til
Borgere og virksomheder der betaler periodisk afgift på køretøjer
Sagsnummer
19-0660098
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorregistret er pt. ramt af en fejl ved beregningen af brændstofforbrug. Fejlen medfører, at et mindre antal køretøjer får beregnet og opkrævet en forkert periodisk afgift.  

Dette nyhedsbrev indeholder retningslinjer for håndtering af periodiske afgifter på køretøjer, som er ramt af Motorregistrets fejl ved beregning af brændstofforbrug. Et forkert brændstofforbrug kan medføre en fejlagtig opkrævning af periodisk afgift.   

Såfremt du har modtaget en fejlagtig opkrævning af periodisk afgift, opfordres du til at følge én af to løsningsmuligheder.   

 1. Betale afgiften som normalt og afvente tilbagebetaling eller efteropkrævning
 2. Undlade at betale afgiften og give Motorstyrelsen besked herom 

Motorstyrelsen har uddybet retningslinjerne for anvendelse af de to løsningsmuligheder nedenfor.  


Retningslinjer for betaling af periodisk afgift som er beregnet forkert, som følge af en fejl i brændstofforbruget i Motorregistret   

Motorregistret er pt. ramt af en fejl ved beregningen af brændstofforbrug. Fejlen medfører, at et mindre antal køretøjer får beregnet og opkrævet en forkert periodisk afgift. Fejlen rammer fortrinsvis brugt importerede køretøjer, der registreres første gang i Danmark, og køretøjer der gennemgår et registreringssyn før genregistrering. Fejlen rammer i mindre omfang køretøjer, der gennem syn eller registrering får ændret tilladelser, klausuler eller anvendelse.  

Periodisk afgift er enten vægtafgift eller grøn ejerafgift (brændstofforbrugsafgift). Periodisk afgift opkræves som udgangspunkt to gange årligt. 

Motorstyrelsen anbefaler, at du følger én af nedenstående to løsningsmuligheder:  

1. Betale afgiften som normalt

Du kan vælge at betale det opkrævede beløb. Motorstyrelsen vil, så snart det er muligt, af egen drift beregne den korrekte periodiske afgift vedrørende køretøjet og sikre, at du får for meget betalt afgift udbetalt inkl. rentegodtgørelse. Motorstyrelsen vil ligeledes sende en efteropkrævning på den periodiske afgift, såfremt afgiften er beregnet for lavt. Der er endnu ingen tidshorisont herfor.   

2. Undlade at betale afgiften og give Motorstyrelsen besked herom

Du kan undlade at betale den fejlagtige periodiske afgift på dit fejlramte køretøj. 
Såfremt du anvender denne mulighed, skal Motorstyrelsen kontaktes skriftligt herom.   

Motorstyrelsen skal kontaktes via skat.dk  

 • Log på skat.dk via NemID eller TastSelv-kode
 • Vælg “kontakt"
 • Vælg “skriv til os"
 • Vælg “Bil og motor"
 • Vælg “Afgifter 
 • Vælg “Ejer- og vægtafgift"
 • Udfyld tekstfeltet med nedenstående oplysninger 

Følgende oplysninger skal fremgå af beskeden til Motorstyrelsen:   

 • Overskrift: Periodisk afgift - fejl i brændstofforbrug
 • CPR/CVR-nummer 
 • Stelnummer
 • Afgiftsperiode
 • Afgiftsbeløb der ikke betales  

Skatteforvaltningen sikrer herefter, at du ikke bliver rykket for betaling eller bliver opkrævet renter for beløb, du undlader at betale.   

Skatteforvaltningen sender efterfølgende en opkrævning med en korrekt beregnet periodisk afgift med en ny betalingsfrist. Der er endnu ingen tidshorisont for dette.  

Motorstyrelsen sikrer, at de korrekte oplysninger vedr. brændstofforbrug og periodisk afgift bliver indberettet i Motorregistret.  

Du skal være opmærksom på, at løsningsmulighederne alene kan anvendes til periodisk afgift på køretøjer, som er berørt af fejlen på brændstofforbrug.   

Motorstyrelsen arbejder hårdt på at få fejlen rettet i Motorregistret, og beklager de uhensigtsmæssigheder, som fejlen medfører.