Dato for udgivelse
24 Sep 2019 10:58
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

 

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

OBS i Nyhedsbrev af 20. september 2019 var startdatoen for 2708 10 00 10, 2708 10 00 90, 2811 19 80 40, 2811 29 10 10 og 2811 29 10 90 angivet til 01.04.2019.
Kommissionen har efterfølgende ændret startdatoen til 01.10.2019.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
7306 30 72 80 Tekst ændret til:
- - - - - - Rør af jern
7306 30 77 80 Tekst ændret til:
- - - - - - Rør af jern
8535 90 00 30 Tekst ændret til:
- - - Halvledermodulafbryder anbragt i en indkapsling:
- bestående af en IGBT-transistorchip og en diodechip på en eller flere leadframes,
- til en driftsspænding på 600 V eller 1200 V
01.10.2019
3909 39 00 00      Udgår og erstattes af:
3909 39 00 - - Andre varer:
10 - - - Formaldehyd, oligomere reaktionsprodukter med anilin (teknisk MDA) (CAS RN 25214-70-4) 6,5%
90 - - - Andre varer 6,5%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2020 som forventes udsendt ultimo december 2019.