Dato for udgivelse
27 Sep 2019 09:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
07-066115
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger over for importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1584 offentliggjort i EU-tidende L 246 af 26. september 2019 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013 over for importen af peroxosulfater (persulfater) (toldtariffens pos. 2833 40 00 00 og 2842 90 80 20) (Taric-tillægskode A820) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2019/1584.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen træder i kraft den 27. september 2019.