Dato for udgivelse
27 Sep 2019 11:50
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0076151
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Kommissionen har ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning(EU) 2019/1590 offentliggjort i EU Tidende L 248 af 27. september 2019 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltning mod importen af visse stålprodukter.

Iht. artikel 1 skal stålprodukter under kategori 4B for at være omfattet af det relevante toldkontingent, henføres under proceduren for særligt anvendelsesformål, jf. artikel 254 (EU) 952/2013, for at påvise, at de anvendes til fremstilling af dele til biler.

Bilag III.2 i forordning 2019/159 erstattes af bilag I i forordning 2019/1590.

Bilag IV i forordning 2019/159 erstattes af bilag II i forordning 2019/1590.

For så vidt angår ændring af de endelige beskyttelsesforanstaltninger henvises til teksten i (EU) 2019/1590.

Forordningen træder i kraft 1. oktober 2019.