Dato for udgivelse
04 Oct 2019 09:56
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-086316
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1662 offentliggjort i EU-tidende L 252 af 2. oktober 2019 indført en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter (toldtariffens pos. 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 og 8516 90 00 51) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2019/1662.

Forordningen trådte i kraft den 3. oktober 2019.