Dato for udgivelse
07 Oct 2019 10:12
Til
Virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven (Selvanmeldere)
Sagsnummer
19-0671111
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Nyhedsbrevet indeholder retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af Motorregistrets fejl vedrørende brændstofforbrug. Et forkert brændstofforbrug kan medføre en fejlagtig opkrævning af registreringsafgift på månedsangivelsen.

Selvanmeldere kan fratrække hele registreringsafgiften for fejlramte køretøjer og afregne den resterende del af månedsangivelsen. Der skal gives besked til Motorstyrelsen om hvilke beløb, der er fratrukket månedsangivelsen specificeret på køretøjsniveau.

Skatteforvaltningen sikrer herefter, at der ikke opkræves rente og udsendes rykkere.

Motorstyrelsen vil efterfølgende sende en opkrævning på den korrekte registreringsafgift vedrørende de fejlramte køretøjer. Der er pt. ingen tidshorisont for dette.

Frist for godkendelse af månedsangivelsen for september og oktober måned 2019 er som normalt d. 15. i den efterfølgende måned.


Retningslinjer for håndtering af køretøjer, hvor registreringsafgiften er fejlagtigt beregnet, som følge af en fejl i brændstofforbruget i Motorregistret. 

Motorregistret er pt. ramt af en fejl i beregning af det samlede brændstofforbrug. Fejlen medfører, at et mindre antal køretøjer, som er påført månedsangivelsen, fremgår med en forkert beregnet registreringsafgift.

Vi forventer at de sidste fejl vedr. indberetning af brændstofforbrug bliver rettet i løbet af oktober 2019, hvorfor disse retningslinjer gælder for september og oktober månedsangivelser. 

Motorstyrelsen opfordrer selvanmeldere, som er berørt af denne fejl, til at fratrække hele registreringsafgiften på de fejlramte køretøjer fra summen af det opkrævede beløb på månedsangivelsen.

Selvanmelder kan således afregne et mindre beløb, end det beløb der fremgår af månedsangivelsen.

Vær opmærksom på, at det alene er køretøjer, som er berørt af fejlen på brændstofforbrug, som må fratrækkes månedsangivelsen. 

Såfremt selvanmelder anvender denne mulighed, skal Motorstyrelsen kontaktes skriftligt på følgende mail: 

motorekspedition@motorst.dk 

Emnefeltet bedes udfyldt ”månedsangivelse – fejl i brændstofforbrug”

Af mailen skal der fremgå følgende oplysninger.

Cvr-nummer: xxxxxxxx

 

Månedsangivelse

Dato på
månedsangivelse

Stelnr:

Opkrævet registreringsafgift

Sep. 2019

10. sep.

xxxxxxxxx

kr. 120.000 (eksempel)

Sep. 2019

19. sep

xxxxxxxxx

kr. 200.000 (eksempel)

Sep. 2019

28. sep

xxxxxxxxx

kr. 75.000 (eksempel)

Sum på månedsangivelse

 

 

kr.1.027.000 (eksempel)

Beløb fratrukket

 

 

kr. -395.000 (eksempel)

Afregnet beløb

 

 

kr. 632.000 (eksempel)

Motorstyrelsen vil herefter sikre, at der ikke udsendes[MK1]  rykker eller opkræves renter, for de beløb, der er udeladt af angivelsen.

Motorstyrelsen vil efterfølgende fremsende en opkrævning med en korrekt beregnet registreringsafgift med ny betalingsfrist. Der er endnu ingen tidshorisont for dette.

Motorstyrelsen vil ligeledes sikre, at de korrekte oplysninger vedr. brændstofforbrug og registreringsafgift bliver indberettet i Motorregistret.

For selvanmeldere som vælger at indbetale det fulde beløb på månedsangivelsen, vil Motorstyrelsen sikre, at der sker tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift inkl. rentegodtgørelse. Motorstyrelsen informerer om retningslinjer herfor på et senere tidspunkt.

Motorstyrelsen beklager de uhensigtsmæssigheder, som fejlen medfører.