Dato for udgivelse
07 Oct 2019 10:38
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2019/C 333/05) offentliggjort i EU-tidende C 333 af 4. oktober 2019 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffens pos. 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 og 691200 29 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2019/C 333/05).