Dato for udgivelse
20 Nov 2019 13:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Nov 2019 13:30
SKM-nummer
SKM2019.568.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-062966
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2020. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 19. november 2019

Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4 og 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.C.4.4.9.


Skattestyrelsen har til brug for indkomståret 2020 for landbrugere mv. fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 60 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

Ekskl. moms

Okse- og kalvekød pr. kg

13,00 kr.

Svinekød pr. kg

7,00 kr.

Hestekød pr. kg

4,00 kr.

Får- og lammekød pr. kg

16,50 kr.

Fjerkræ og æg pr. person

202,00 kr.

Mælk pr. person

138,00 kr.

Satserne for fjerkræ og æg samt mælk gælder pr. år pr. person - uanset alder.