Dato for udgivelse
20 Nov 2019 13:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Nov 2019 13:38
SKM-nummer
SKM2019.569.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-062966
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, hjorte, pelsdyr
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2019. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 19. november 2019

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.C.4.3.3.


Skattestyrelsen har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2019 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr  1.580 kr.
Kronkalve 940 kr.
Dådyr   830 kr.
Dådyrkalve 510 kr.
Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind 195 kr.
Unger under 3 måneder   0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

Chinchilla og blå- og sølvræve udgik af SKM-meddelelsen fra indkomståret 2016.

I Den juridiske vejledning afsnit C.C.4.3.3. er anført om værdiansættelse af chinchilla, blå- og Sølvræve:

Der fastsættes ikke længere årlige vejledende fremstillingspriser for chinchilla og blå- og sølvræve, da der kun er få besætninger. Fremstillingspriserne har gennem mange år været ansat til 92 kr. for chinchilla og Skattestyrelsen vil derfor som udgangspunkt også fremover godkende denne værdi, hvis ikke de faktiske fremstillingspriser anvendes.