Dato for udgivelse
11 Nov 2019 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2019 15:52
SKM-nummer
SKM2019.558.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0425574
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Genoptagelse, ekstraordinær, forældelse, fri bil, hovedaktionær
Resumé

Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet styresignal om dommens betydning betydning for genoptagelse. Styresignalet forventes at blive sendt i høring ultimo 2019/primo 2020. Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. 

Reference(r)

Ligningslovens § 16, stk. 4

Henvisning

-


Byretten har d. 26. april 2019 afsagt dom i sag SKM2019.337.BR.

Sagen vedrørte hvorvidt en hovedaktionær havde etableret tilstrækkelige rådighedshindringer, der samlet medførte, at der ikke skulle ske beskatning af rådigheden over fri bil.

Skattestyrelsen har ikke udarbejdet styresignal om dommens betydning for genoptagelsesmuligheder. Styresignalet forventes at blive sendt i høring i ultimo 2019/primo 2020

Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er imidlertid ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse.

Denne SKM-meddelelse har derfor til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse ikke kan afvises med den begrundelse, at Skattestyrelsen endnu ikke har udsendt et styresignal. Anmodninger om genoptagelse i den konkrete situation skal modtages af Skattestyrelsen og journaliseres med henblik på sagsbehandling, når styresignalet er udsendt.

Forældelse

Muligheden for ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27 er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet, jf. skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4. Forældelsesfristen for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse er 10 år, jf. skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4.

Fristen kan ikke suspenderes, men afbrydes foreløbigt, hvis der varsles en ændring eller anmodes om genoptagelse inden forældelsesfristens udløb. I disse tilfælde er kravet tidligst forældet 1 år efter at Skattestyrelsen har truffet afgørelse, uanset om der er tale om en ændring på Skattestyrelsens eller på borgerens/virksomhedens initiativ, jf. skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2.