Dato for udgivelse
16 Dec 2019 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Dec 2019 13:02
SKM-nummer
SKM2019.630.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0826746
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

For 2020 er renten for overskydende skattebeløb er opgjort til -0,6 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 2,5 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit C.G.


I medfør af § 27, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2020 beregnet til -0,6 pct.

Renten for skyldige skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2020 beregnet til 2,5 pct.