Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Spil omfattet af hvidvaskloven (J.A.1.4.1)
  • Forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer (J.A.1.4.2
  • Risikobaseret tilsyn (J.A.1.4.3)
  • Samarbejde i Europa (J.A.1.4.4)
  • Tilsyn med etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer (J.A.1.4.5)
  • Feedback til Hvidvasksekretariatet (J.A.1.4.6
  • Spillemyndighedens tavshedspligt (J.A.1.4.7

 

Tilsynet med de forskellige forpligtede enheder omfattet af hvidvaskloven er fordelt på en række myndigheder og en enkelt medlemsorganisation (Advokatsamfundet).

Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed i forhold til spiludbydere og skal således føre tilsyn med, at spiludbydere overholder:

  • Lovens bestemmelser.
  • Forskrifter fastsat med hjemmel i loven.
  • Forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer.

Spillemyndigheden fører ikke tilsyn med spiludbyderes overholdelse af hvidvasklovens § 36.

Se hvidvasklovens § 65.