Tilladelsesindehaver skal gøre sig bekendt med spillerens spilmønstre og skal træffe foranstaltninger med henblik på at forebygge og forhindre, at spilleren udvikler problematisk spiladfærd og spilafhængighed.

Se BEK nr. 1274/2019 § 22.

Interne procedurer og regler

Tilladelsesindehaver skal have skriftlige interne regler og procedurer om ansvarligt spil med henblik på at forebygge og forhindre problemspil og spilafhængighed, herunder kontrol- og kommunikationsprocedurer med spillere der udviser problematisk spiladfærd, opmærksomheds- og noteringspligt, opbevaring af oplysninger om spillerens spiladfærd og risikovurdering af spilleren.

Tilladelsesindehaver skal opbevare oplysningerne om spillerens spiladfærd og risikovurdering af spilleren i 5 år.

Se BEK nr. 1274/2019 § 22, stk. 2 og stk. 3.

Uddannelse- og instruktionsprogrammer

Tilladelsesindehaver skal have uddannelses- og instruktionsprogrammer for relevante ansatte med henblik på at forebygge og forhindre problemspil og spilafhængighed, og skal sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med kontakt til spillere eller analyse af spilleres spiladfærd, er gjort bekendt med og anvender de interne regler.

Se BEK 1274/2019 § 22, stk. 4 og stk. 5.