Ifølge DAC6 artikel 8ab, 2, skal "medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at kræve, at mellemmanden aflægger periodisk beretning hver tredje måned, som giver en opdatering, der indeholder nye oplysninger som omhandlet i stk. 14, litra (a), (d), (g) og (h), der er blevet tilgængelige, siden den sidste beretning blev indgivet."  Se afsnit A.B.1.2.9.4.2.1 for en uddybning af begrebet markedsegnet ordning. 

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 24 som ændret ved BEK nr. 1049 af 29/6/2020 § 1, nr. 5,indeholder regler, der forpligter en mellemmand, der har medvirket ved en markedsegnet ordning, til at indberette disse supplerende oplysninger til Skatteforvaltningen hver tredje måned. Fristen skal regnes fra den dato, hvor den første indberetning af ordningen skete. Første indberetning af supplerende oplysninger skal senest være foretaget den 30. april 2021.   

De fem typer af oplysninger, der omfattes, er:

Ingen af disse typer af oplysninger hører blandt dem, der efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 22, stk. 2, obligatorisk skal indberettes på engelsk. Der er altså, i kraft af en analogi af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 22, stk. 2, frit valg imellem at indberette oplysningerne på dansk eller på engelsk.

Formålet med at kræve indberetning og udveksling af supplerende oplysninger hver tredje måned er hovedsagelig at fremskaffe oplysninger om nye skatteydere, der måtte have påbegyndt brug af den markedsegnede ordning. Opdateringen er dog ikke indskrænket hertil. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 24, stk. 1, nr. 1, pålægger således en mellemmand, fx den, der har udviklet en markedsegnet ordning, at indberette om andre mellemmænd, som fx kan være udbydere af ordningen. Dette kan være relevant, hvor der er sket udvikling heri, fx at ordningen nu udbydes af endnu en mellemmand.