Indhold

Dette afsnit indeholder

  • Regler om registreringspligt
  • Praktisk fremgangsmåde

Regler om registreringspligt

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 29 indeholder regler om registreringspligt for mellemmænd og relevante skatteydere, der er indberetningspligtige efter bekendtgørelsen.

Reglerne svarer med til de tilsvarende regler for registrering vedrørende andre indberetningsforpligtelser i henhold til SIL. Se bekendtgørelse om skatteindberetning, BEK nr. 927 af 26/06/2018 § 1. Der er alene tilføjet en bestemmelse om, at fysiske personer, som hverken er registreret med et cvr-nummer eller et SE-nummer, ikke skal registreres i noget af disse registre, men i stedet skal anmelde indberetningspligten til Skatteforvaltningen, hver gang indberetningspligt opstår. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 29, stk. 8.

Fristen for registrering er som hovedregel 8 dage fra indberetningspligtens indtræden, jf. BEK nr. 16334 af 27/12/2019 § 29, stk. 1. Ved BEK nr. 1049 af 29. juni 2020 § 1, nr. 5, er dog indført den særregel, at hvor registreringspligten er indtrådt i perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, er fristen for registrering den 8. januar 2021.  

Praktisk fremgangsmåde

Oplysninger om den praktiske fremgangsmåde, der skal følges ved henholdsvis registrering af de indberetningspligtige og anmeldelse for så vidt angår indberetningspligtige uden cvr- eller SE-nummer findes på www.skat.dk/dac6,.