Dato for udgivelse
20 Apr 2020 07:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Apr 2020 15:19
SKM-nummer
SKM2020.165.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0586088
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt
Emneord
DAC6, MDR, grænseoverskridende ordninger, indberetning, aggressiv skatteplanlægning, juridisk vejledning
Resumé

Skattestyrelsen har udgivet Den juridiske vejledning om indberetning af grænseoverskridende ordninger ("DAC6")

Reference(r)

Skatteindberetningslovens § 46 a

Bekendtgørelse nr. 1634 af 27. december 2019

Henvisning

Den juridiske vejledning


Skattestyrelsen har den 17. april 2020 udgivet juridisk vejledning om indberetning af grænseoverskridende ordninger efter reglerne i skatteindberetningslovens §§ 46 a og 46 b samt bekendtgørelse nr. 1634 af 27. december 2019.

Reglerne er en implementering af Rådets direktiv (EU) 2018/822 ("DAC6") om ændring af Rådets direktiv (EU) 2011/16 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet ("bistandsdirektivet") og har til formål at medvirke til at minimere omfanget af aggressiv skatteplanlægning. 

Reglerne træder i kraft 1. juli 2020. 

Vejledningen er en del af Den juridiske vejledning. Vejledningen udgives før den øvrige del af Den juridiske vejledning 2020-2 af hensyn til behovet for, at eventuelle indberetningspligtige kan orientere sig om indholdet, før reglerne træder i kraft.

Vejledningen kan findes på www.skat.dk/dac6 og på følgende link: https://skat.dk/skat.aspx?oid=16962