Indhold

Dette afsnit omhandler de regler, der gælder, når Vurderingsstyrelsen skal foretage en fordeling ►eller ansættelse◄ af enten ejendomsværdien eller grundværdien.

►Det følger af EVL §§ 35-37, at der skal ansættes en ejendomsværdi for boligdelen, når en ejendom fx anvendes til både bolig og erhverv eller boligen er samnoteret med en vindmølleparcel, og der skal foretages en fordeling af ejendomsværdien, hvis en ejerbolig består af 2 selvstændige boligenheder eller ejerboligen har et grundareal på over 5.000 m2 og er beliggende helt eller delvis i landzone. Desuden skal der foretages en fordeling af grundværdien, hvis en ejendom er beliggende i flere kommuner eller en del af grunden er jordrentepligtig.◄

Afsnittet indeholder:

  • ►For ejendomme, der anvendes til bolig- og erhvervsformål ansættes en ejendomsværdi for boligdelen efter EVL § 16◄ (H.A.6.1)
  • Fordeling af ejendomsværdi for ejerboliger med to selvstændige boligenheder (H.A.6.2)
  • Fordeling af ejendomsværdi for ejendomme, der er omfattet af ligningslovens §§ 16, stk. 9, eller 16 A, stk. 5 (H.A.6.3)
  • Fordeling af ejendomsværdi for ejerboliger med et grundareal på mere end 5.000 m2 beliggende helt eller delvist i landzone (H.A.6.4)  
  • ►Ansættelse ◄af ejendomsværdi for ejendomme, som i matriklen er samnoteret med en vindmølleparcel (H.A.6.5
  • Fordeling af grundværdi for ejendomme beliggende i flere kommuner samt ejendomme, der er delvist jordrentepligtige (H.A.6.6

Regel

Reglerne om fordelinger findes i EVL kapitel 8, §§ 35-37.