Indhold

Dette afsnit omhandler de regler, der gælder, når Vurderingsstyrelsen skal foretage en fordeling af enten ejendomsværdien eller grundværdien. Afsnittet indeholder:

  • Fordeling af ejendomsværdi for ejendomme, der anvendes til både bolig- og erhvervsformål (H.A.6.1)
  • Fordeling af ejendomsværdi for ejerboliger med to selvstændige boligenheder (H.A.6.2)
  • Fordeling af ejendomsværdi for ejendomme, der er omfattet af ligningslovens §§ 16, stk. 9, eller 16 A, stk. 5 (H.A.6.3)
  • Fordeling af ejendomsværdi for ejerboliger med et grundareal på mere end 5.000 m2 beliggende helt eller delvist i landzone (H.A.6.4)  
  • Fordeling af ejendomsværdi for ejendomme, som i matriklen er samnoteret med en vindmølleparcel (H.A.6.5
  • Fordeling af grundværdi for ejendomme beliggende i flere kommuner samt ejendomme, der er delvist jordrentepligtige (H.A.6.6

Regel

Reglerne om fordelinger findes i EVL kapitel 8, §§ 35-37.