Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne i ejendomsvurderingsloven om fremskrivning, tilbageregning og regulering af ejendomsvurderinger.

Fremskrivning, tilbageregning og regulering anvendes, når der som en del af vurderingen skal fastsættes skattestopværdier og/eller skatteloftsværdier efter reglerne i EVL kapitel 9.

Der skal fastsættes skattestopværdier og/eller skatteloftsværdier, når en ejendom er ny eller ændret siden den seneste vurderingstermin. Det gælder også i et vist omfang, når det er anvendelsen af ejendommen, der er ændret, efter den seneste vurderingstermin.

Skattestopværdier og skatteloftsværdier fastsættes som udgangspunkt ved en tilbageregning af den aktuelle ejendomsværdi henholdsvis grundværdi, der fastsættes ved vurderingen eller omvurderingen, der foretages, efter at en ejendom er opstået eller ændret.  

Hvis en ejendom allerede tidligere har været vurderet og der i den forbindelse er blevet ansat skattestopværdier og skatteloftværdier, fastsættes de nye skattestopværdier og skatteloftsværdier dog som udgangspunkt ved forholdsmæssig regulering af disse værdier. De tidligere ansatte skattestopværdier og skatteloftsværdier videreføres endvidere i visse andre situationer, der er nærmere beskrevet nedenfor.

Skatteloftsværdien for produktionsjord fastsættes ved fremskrivning af grundværdien for produktionsjorden, da grundværdien ansættes som den senest ansatte gennemsnitlige værdi pr. hektar for det pågældende areal fremskrevet til vurderingstidspunktet.

Afsnittet indeholder:

  • Tilbageregning og regulering af ejendomsværdien - skattestopberegninger (H.A.7.1)
  • Årsager til tilbageregning og regulering af ejendomsværdien (H.A.7.2)
  • Tilbageregning og regulering af grundværdien - skatteloftsberegninger (H.A.7.3)
  • Årsager til tilbageregning og regulering af grundværdien (H.A.7.4)
  • Indeksering til brug for tilbageregninger og fremskrivninger af vurderinger (H.A.7.5
  • Tilbageregning hvis ejendomsværdi eller grundværdi af særlige omstændigheder er ansat for lavt (H.A.7.6)

Regel

Regler om fremskrivning, tilbageregning og regulering findes i EVL kapitel 9, §§ 38-48 a, om fremskrivning, tilbageregning og regulering af vurderinger.