Indhold

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 er der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov (EVL), der indeholder nye regler om ejendomsvurdering.

Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Vurderingsloven (VUL) er samtidig blevet ophævet. Vurderinger foretaget i medfør af VUL gælder dog, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget. I en overgangsperiode er der blevet foretaget og foretages vurderinger efter overgangsreglerne i EVL §§ 87 og 88.

xEjendomsvurderingsloven er efterfølgende blevet ændret med flere ændringslove, og disse er samlet i følgende lovbekendtgørelse:x

xLovbekendtgørelsen er efterfølgende blevet ændret med følgende ændringslov:x

Ejendomsvurderingsloven administreres af Vurderingsstyrelsen.

Se også

Se også