2020 UDBY 
Der er ingen ændringer til strukturerne siden indkomståret 2015. Se derfor individstrukturer fra 2015: 

2015: Individ 0001 - start - V01
2015: Individ 2276 - udbytte fra almindelige aktier - V01
2015: Individ 9998 - slut - V01
2015: Individ 3621 - fejlliste V01

Manuelle indberetningsblanketter:
Der er ingen manuelle indberetningsblanketter til brug for den finansielle sektors indberetninger om udbytte.