Fra omkring sommeren 2021 forventer Vurderingsstyrelsen at begynde at udsende de nye ejendomsvurderinger i etaper. 

I 2024 træder nye skatteregler i kraft. Indtil da skal du betale boligskatter efter de nuværende regler, uanset om din nye vurdering bliver højere. Det betyder, at du fortsat er beskyttet af et skattestop på ejendomsværdiskatten og af et skatteloft på grundskylden.

Læs om de kommende nye ejendomsvurderinger på Vurderingsportalen.dk

Vurderingsstyrelsen begynder at udsende de nye ejendomsvurderinger til boligejerne i etaper fra forventeligt omkring sommeren 2021. 

Som boligejer vil du modtage et brev i e-Boks fra Vurderingsstyrelsen, når du kan se de data, som vil ligge til grund for vurderingen af netop din ejendom. Dernæst vil du få en ny besked i e-Boks, når selve vurderingen af ejendommen er klar.

Datagrundlaget for de nye ejendomsvurderinger består af en lang række nye og mere detaljerede data om din ejendom og dit område. Dataene bliver indsamlet fra forskellige offentlige registre.

For de fleste boligejere vil den nye vurdering være højere end den nuværende, blandt andet fordi boligpriserne generelt er steget siden 2011, hvor der sidst blev foretaget ordinære offentlige ejendomsvurderinger. Som det ser ud nu, vil særligt huse og lejligheder i og omkring de større byer opleve højere vurderinger end tidligere.

Hvis din nye vurdering er højere, betyder de nuværende boligskatteregler, at du som boligejer er sikret mod stigninger i boligskatterne. Der gælder stadig et skattestop på ejendomsværdiskatten og et skatteloft på grundskylden. Desuden falder satserne på ejendomsværdiskatten fra 2021, og der lægges fortsat en stigningsbegrænsning på grundskylden.

Du kan også fortsat vælge at indefryse stigninger i grundskylden. Fra den 1. maj 2021 får du mulighed for at framelde dig indefrysningsordningen via borger.dk. Hvis du framelder dig, skal du betale det beløb, der måtte være indefrosset fra 2018. Hvis du ikke foretager dig noget, skal beløbet senest betales, når du sælger boligen. 

Hvis din nye vurdering er steget eller faldet

Hvis du har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011 og indtil du modtager den nye vurdering, får du penge tilbage. Det gør du, fordi der er lavet en tilbagebetalingsordning.  
Hvis du har betalt skat af en for lav vurdering for perioden 2011-2020, får du ingen ekstra skatteregning. 

Har du betalt skat af en for lav vurdering i 2021, kan din skat i særlige tilfælde blive efterreguleret. Hvis du ikke har afmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil den del af efterreguleringen, der vedrører grundskylden, blive indefrosset.  

Der er skattestop på ejendomsværdiskatten. Skattestoppet betyder, at du som boligejer betaler ejendomsværdiskat af den laveste af disse tre værdier:

  • Ejendomsværdien for 2001 plus 5 %
  • Ejendomsværdien for 2002
  • 80 % af den ejendomsværdi, der er ansat for ejendommen i året før indkomståret.

De fleste boligejere betaler, og skal fortsat betale, ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingen fra 2001 plus 5 % eller af ejendomsvurderingen fra 2002. Det betyder, at din ejendomsværdiskat kun i særlige tilfælde kan stige, selvom din bolig bliver vurderet til at være mere værd end ved seneste vurdering.

Med den nye vurdering vil nogle boliger dog falde så meget i ejendomsværdiskattegrundlag, at ejerne skal betale mindre i ejendomsværdiskat.

Der er en begrænsning på de årlige stigninger i grundskylden, der gør, at det beløb, som grundskylden beregnes på baggrund af, højst kan stige med op til 6,4 % fra 2020 til 2021 og 2,8 % årligt derefter.

Du behøver ikke betale stigninger i grundskylden med det samme

Du har fortsat mulighed for at vente med at betale stigninger i din grundskyld af beløb over 200 kr. (indefrysningsordningen) regnet i forhold til det, du betalte i 2017. Det betyder, at selvom din grundskyld stiger, skal du ikke betale mere i løbende grundskyld, end du gjorde i 2017, indtil boligen sælges. Du betaler ikke renter af beløbet, indtil de nye boligskatteregler træder i kraft i 2024. 

Fra den 1. maj 2021 kan du også framelde dig indefrysningsordningen via borger.dk. Hvis du framelder dig, skal du betale det beløb, der måtte være indefrosset fra og med 2018. Hvis du ikke foretager dig noget, skal beløbet senest betales, når du sælger boligen. 

Grundskylden opkræves af din kommune. Du skal derfor kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål til din ejendomsskattebillet. 

Der er altid en naturlig usikkerhed, når man vurderer en ejendom. Man vil sjældent ramme, præcist hvad ejendommen faktisk sælges for. Denne usikkerhed skal komme dig som boligejer til gode. Derfor er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip i forbindelse med de nye vurderinger, hvor det beløb, boligejere skal betale skat af, sættes 20 % lavere end vurderingen.

Forsigtighedsprincippet betyder altså, at hvis en ejendom fx vurderes til 2 mio. kr., trækkes der 20 % fra, så ejendomsværdiskatten beregnes ud fra en værdi på 1,6 mio. kr.

Forsigtighedsprincippet er også relevant for dig, der bliver beskattet på baggrund af et foreløbigt beregningsgrundlag som følge af, at du er ejer af en nybygget ejendom eller ikke tidligere har haft et beskatningsgrundlag. Du er også omfattet af skattestoppet. 

Skattestoppet betyder, at du som boligejer betaler ejendomsværdiskat af den laveste af disse tre værdier:

  • Ejendomsværdien for 2001 plus 5 %
  • Ejendomsværdien for 2002
  • 80 % af den ejendomsværdi, der er ansat for ejendommen i året før indkomståret.

Hvis du er ejer af en ejendom, der er bygget efter 1. oktober 2019, eller ikke tidligere har haft et beskatningsgrundlag, fastsættes dit beskatningsgrundlag med udgangspunkt i den seneste vurdering fratrukket 20 %. Da ejendommen ikke har en 2001- eller en 2002-vurdering, beregnes, hvad ejendommen ville have været værd i 2001/2002. Dermed får du et beskatningsgrundlag, der er sammenligneligt med andre ejendommes. Det foreløbige beskatningsgrundlag fastsattes efter samme principper som det endelige.