Dato for udgivelse
16 Oct 2020 10:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Oct 2020 10:38
SKM-nummer
SKM2020.413.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1077806
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsskat
Emneord
Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2021
Resumé

Meddelelse - rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2021 bliver 0,47%

Hjemmel

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt.

Reference(r)

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt.

Henvisning

-


Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2021 bliver 0,47%. Rentesatsen gælder for lån ydet efter kapitel 1 i Lov om lån til betaling af grundskyld mv.

Renten for 2020 er 0,69%, jf. SKATs skrivelse af 7. oktober 2019.

Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:

"Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år."

Se Lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013 om lån til betaling af grundskyld m.v. med senere ændringer.