Dato for udgivelse
30 Oct 2020 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Sep 2020 12:34
SKM-nummer
SKM2020.435.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
12-5800/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ordensbøde, prøvesag, tobaksafgift, vandpibetobak
Resumé

Virksomheden var tiltalt for i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de tobaksvarer, i form af 12,320 kg. vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer.

Virksomheden udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt virksomheden skyldig i tiltalen. Virksomheden idømtes en bøde på 10.000 kr.

Reference(r)

Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8

Henvisning

Den juridiske vejledning A.C.3.5.3.3.


Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 8. juni 2020. T er tiltalt for overtrædelse af tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8

ved i tiden op til den 13. juni 2019 i Y1-by at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige tobaksvarer, i form af vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra tobaksvarerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedr. i alt 12,320 kg. afgiftspligtige tobaksvarer.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Sagens oplysninger

T har ikke givet møde under sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da tiltalte er udeblevet uden oplyst lovligt forfald, idømmes selskabet i med- før af retsplejelovens § 897, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8, en bøde på 10.000 kr.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.